Tjänster

  • Specialsnickeriarbeten
  • Inredningar, möbler
  • Trädgårdsdesign
  • Konslut inom utveckling, konstruktion och produktion

Tv Produktion

Roomservice säsong 19 jobbade jag som byggkoordinator under inspelningen.

Under inspelningarna av Sofias Änglar säsong 4, 5 och 6 har jag jobbat som byggledare för produktionen.