Tv Produktion

Roomservice säsong 19 jobbade jag som byggkoordinator under inspelningen.

Under inspelningarna av Sofias Änglar säsong 4, 5 och 6 har jag jobbat som byggledare för produktionen.